Raffles Seychelles Anse Takamaka,
PRASLIN, Seychelles