Waldorf Astoria Chicago 11 E. Walton,
Chicago, Illinois, United States